Wyniki Grand Prix 2022 Czapla Cup

Wyniki poszczególnych konkurencji liczone są z maksymalnie 9 nalepszych startów w danej konkurencji