ZAWODY CZAPLA CUP 2022 - REGULAMIN


1. CEL ZAWODÓW


2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW


3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :


4. KONKURENCJE:


DWUBÓJ statyczny (oś 50m, 11 stanowiskowa):WIELOBÓJ (oś 50m „metale”, 3 stanowiska, stanowisko do rzutek) :
Przy równym wyniku o miejscu decyduje ilość trafień, a w przypadku równej ilości trafień decydują trafienia wyżej punktowane. Protesty w kwestiach spornych rozstrzygane są natychmiast po ich zaistnieniu.


Konkurencje dynamiczne

5. UCZESTNICTWO

6. KLASYFIKACJA

7. NAGRODY

8. ZGŁOSZENIA

9. KOSZTY UCZESTNICTWA

10. SPRAWY RÓŻNE